Expertní poradenství
v oblasti autorského práva
a ochrany osobnosti

 
 

Naše kancelář se již od roku 2003 (tehdy jako ŠTAIDL LEGAL) zaměřuje na vysoce expertní poradenství v oblasti práv k duševnímu vlastnictví. Specializujeme se především na právo autorské, ochranu osobnosti, právo ve filmovém a hudebním průmyslu i při realizaci nejrůznějších uměleckých projektů, divadla a pořádání festivalů. Značná část naší praxe se věnuje též vedení sporů, oblasti medicínského práva a právu ochranných známek.

Zastupujeme v České republice a na Slovensku přední filmové a televizní producenty, hudební vydavatele, pořadatele festivalů, autory i výkonné umělce, nejvýznamnější kolektivní správce, technologické startupy, vývojáře počítačových her a IT řešení. V našem úsilí o dokonalost v každé klientem svěřené věci nečiníme rozdíl ať se jedná o spor či smlouvou v hodnotě miliardy anebo tisícikoruny.

 

 

Tým špičkových právníků vedou společníci Jiří Štaidl, vyhledávaný pro vyjednávací schopnosti a bohatou praxi v rámci zásadních počinů v audiovizi a hudbě i při pořádání festivalů (expertní poradenství, negociace, vysokoškolská výuka autorského práva), a Rudolf Leška vynikající svou specializovanou litigační praxí, publikační činností a akademickou zkušeností v oboru práv k nehmotným statkům (spoluautorství komentáře k autorskému zákonu, učebnic a vědeckých autorskoprávních studií, vysokoškolská výuka autorského práva).

 

 

Právní tým kanceláře utváří aktivní členskou základnu mezinárodní učené společnosti pro zkoumání otázek autorského práva ALAI, jejíž českou pobočku Jiří Štaidl a Rudolf Leška (aktuální předseda) spoluzakládali.

 

 

Společníci – advokáti

JUDr. Jiří Štaidl
JUDr. et Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M.

Advokáti

Mgr. Monika Faltusová
Mgr. Ondřej Kolisko, LL.M.
JUDr. Romana Hofmannová
Mgr. Gabriela Pflegerová
Mgr. Kateřina Kraftová
JUDr. Radka Žďárková

Advokátní koncipienti

Mgr. Kristína Bernáthová
Mgr. Monika Slováková

Spolupracující advokáti a právníci

JUDr. Tomáš Capoušek, Ph.D., MBA
Mgr. Tomáš Palla
Mgr. Zuzana Cooney

Office manager

Michala Bezděková